Blog Image

Gıda Belgelendirme


Gıda zincirinde yer alan kuruluşların her türlü gıda standartlarına göre, gıda programları, hijyen sanitasyon uygulamaları, ürün geri çekme programları, ürün yönetimleri, işletme yönetim ilkeleri, prosedürleri ve faaliyetleri, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Gıda Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.


Gıda Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletmelerin gıda güvenliği yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşların uyguladığı bu gıda standartlarını tespit ve tescil faaliyetlerini tüm gıda belgelendirme kapsamı ile varsa akredite olarak vermektedir.


Gıda Belgelendirme, Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.


Bu faydalardan bazıları;

Güvenilir gıda üretiminin tüketici tercihi sağlaması, karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, kurumsallaşma değişim hızı, gıda sistemleri adaptasyonu, Teknoloji kullanımını artırma v.b. kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde mevcuttur.


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Gıda Belgelendirme Kapsamımız:

•ISQ-NAP1 Natürel/Doğal Gıda Belgesi


•ISQ-NAP3 Ekolojik Gıda belgesi


•HACCP Gıda Üretim Sertifikası


•FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgesi


•ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi


•Helal Belgesi


•BRC Belgesi


•GMP Belgesi