Blog Image

Eğitimler


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), TS EN ISO 17024 ve TS EN ISO 17021 standartları ile kurmuş olduğu yönetim sistemi ile çok geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamış ve müşterilerine çoktan seçmeli eğitim alternatifleri oluşturmuştur.


Eğitim bireysel ve kurumsal gelişimde en önemli faktördür. Bireyler ve Kurumların gelişiminde mevcut bilinç sürekli iyileştirme anlamında desteklenmeli ve bu desteği eğitim ile gidermelidir. Sistemleri işletmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için bir şekilde bilgi almaktayız. Bu bilgiler işimizi ve hayatımızı yönlendirmede kullandığımız eğitim olarak değerlendirdiğimiz unsurlardır ve koşul ve şartların yürüyüşü noktasında bize ışık tutmaktadır. Eğitim, mevcudu geliştirmek için sürekli alınmalıdır.


Globalleşen ve değişen dünya şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman, işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.


Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani kaliteyi sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartla için personelini eğitmelidir. Bu aşamadan sonra hem sistem hem insan faktörü çağın şartlarına ayak uydurmakta ve işletme uzun yıllar ayakta kalmaktadır.


İntersistem teknik Sertifikasyon (ISQ), müşterilerden gelebilecek her türlü ihtiyaç için eğitimli ve uzman kadrosu ile aşağıdaki eğitimleri seçiminize sunmuştur;

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

•ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


•ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi


•ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi


•Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi


Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

•TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


•Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


•Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


•Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi


•Atık Yönetimi Eğitimi


•Çevresel Riskler ve Acil Durumlar – Müdahale Eğitimi


•Çevre Uzmanı Eğitimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi

•ISO 45001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


•OHSAS TS 18001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


•İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi


•Patlamadan Korunma Eğitimi


•Yangın Eğitimi


•Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

•TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


•FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi


•BRC – Food Global Standard Temel Eğitimi


•TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi


•TS EN ISO 22004 Gida Güvenliği Yönetim Sistemi- ISO 22000 Uygulama Eğitimi


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

•TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


•ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimi


•TS ISO IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Eğitimi


Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

•TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi


•TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Dokümantasyon Eğitimi


Müşteri Memnuniyeti Eğitimleri

•TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi


•TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


•TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

•TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi


•TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


•TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Sürekli İyileştirme Eğitimleri

•İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi


•Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi


•Problem Çözme Teknikleri Eğitimi


•Müşteri Memnuniyeti Eğitimi


•Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi


•Liderlik Eğitimi


•Kurum Kültürü Eğitimi


•Performans Değerlendirme Eğitimi


•Zaman Yönetimi Eğitimi


•6 Sigma Eğitimi


•Anket Eğitimi


•FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi


•Kurumsal iletişim Eğitimi


•Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi (KAİZEN)


•İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi


•Sunum Teknikleri


•Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi


•Beden Dili Eğitimi


•Veri Analizi Eğitimi


Stratejik Planlama Eğitimleri

•Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi


•Mevcut Durum Analizi Eğitimi


•Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitimi


•GZFT (SWOT) Analizi Eğitimi


Sağlık Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimleri

•Sağlık Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi


•Sağlık Sektörü Atık Yönetimi Eğitimi


•JCI Akreditasyonu Eğitimi


Ürün, Akreditasyon ve Sektörel Diğer Eğitimlerimiz

•TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği (Laboratuar Akreditasyonu) Genel Şartlar Standardı Eğitimi


•Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon Eğitimi


•TS EN ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Eğitimi


•TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuarlar Akreditasyon Eğitimi


•GMP, GLP, cGMP Eğitimleri


•Medikal Sektör Eğitimleri


•CE Belgelendirme eğitimi,


•AZOTEX Güvenilir tekstil standart eğitimi,


•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi eğitimi,


•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi eğitimi,


•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi eğitimi,


•IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi eğitimi,


•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•Medyada Toplam Kalite Eğitimi,


•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi,


•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi, iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•QS 9000 Otomotiv kalite sistemi eğitimi,


•İTU İyi tarım uygulamaları eğitimi,


•Toplu Gıda Üretimi, Tüketimi Yapılan Kuruluşlarda Beslenme Ve Menü Planlama Eğitimi


•Gıda Zehirlenmesine Yol Açan Bakteriler Ve Özellikleri – Önleme Metotları Eğitimi


•Mutfak Personeline Yönelik Hijyen – Sanitasyon Eğitimi


•Toplu Yemek Üretim Firmalarında HACCP Kritik Kontrol Noktaları Ve Tehlike Analizleri Eğitimi


•HACCP Uygulamaları Eğitimi


•Hijyenik Mutfak/Üretim Tasarımları Eğitimleri


Personel Belgelendirme - Baş Denetçi Eğitimleri

•QMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


•EMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


•OHSAS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


•FSMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


•Kalite Uzmanı Eğitimi


•Çevre Uzmanı Eğitimi


•İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS 18001) Uzmanı Eğitimi


•Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitimi


•Bilgi Güvenliği Uzmanı Eğitimi


•Tıbbi Cihazlar Uzmanı Eğitimi


•ISO 10002 CRM Uzmanı Eğitimi


•Enerji Uzmanı Eğitimi