Blog Image


Başvuru ve Uygulama Dokümanları


Periyodik Kontrol ve Muayene Başvuru Formu

Periyodik Kontroller Öncesi Firmaların Yapması Gereken Ön Hazırlıklar

Muayene ve Ürün Uygunluk Değerlendirme Departmanı Şikayet Prosedürü

Muayene ve Ürün Uygunluk Değerlendirme Departmanı İtiraz Prosedürü

Muayene Hizmetleri Yönetim Deklerasyonu

Sistem Belgelendirme Başvuru Formu

Yönetim Kurulu Deklarasyonu

Şikayet ve İtiraz Formu

Şikayet ve İtiraz Prosedürü

Askıya Alma ve İptal Prosedürü

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Denetçi El Kitabı

Belgelendirme Prosedürü

Periyodik Kontrol ve Muayene Tarafsızlık Beyanı

Organizasyon Şeması

Helal Belgesi Başvuru ve Uygulama Gerekleri Rehberi